Uke 42-44 på Loftet

Nå har vi startet opp med flere morsomme og lærerike aktiviteter for barna. 

Kor

På mandager er det fremdeles kor for elevene, og selv om det ikke er så mange fra 3. og 4.trinn, så har de det veldig fint sammen med dirigent Elisabeth. Koret for 3.-4.trinn er nå fra 15.30-16.00 på mandager.

Musikk og tekst

På mandager er det også musikk og tekst, og halve 4.klasse får være med Christina på musikkrommet hvor de lærer å skrive og tolke sanger og får testet seg selv musikalsk.  Elevene har gitt oss alle gode tilbakemeldinger på at det er gøy å være med på dette kurset. Vi har valgt at dette er et kurs som alle i 4.klasse må være med på, ikke bare for å lære seg musikk-delen av det hele, men for å jobbe med klassemiljøet og barnas selvfølelse gjennom mestring av nye aktiviteter. 

Tennis

På tirsdager er det tennis og vi har to eller tre tennisinstruktører som hjelper alle tenniselevene på Fernanda Nissen i Bjølsenhallen. I hallen starter elevene med å varme opp,  før de blir delt inn i grupper og jobber med teknikk og på å slå ballen frem og tilbake over nettet. Elevene får testet seg veldig, og de øver masse på å bli raske, smidige og få god kontroll på racketen og ballen. Dette skjer gjennom lek, og man kan se at de har det kjempegøy på tennisen. Elevene er veldig flinke, selv det skjer at noen får korte time-outs fra instruktørene hvis de ikke oppførte seg som de skal. Det at de får det til og mestrer gir elevene utrolig mye.

Svømming

På onsdager er det svømming for 3.klasse, og det er guttene som har fått begynne med dette. Vi har sendt med voksne som har tatt livredningskurs, er godt kjent i vann og har gode relasjoner til elevene. Alle gutta er med og har det gøy. For noen er det deres første opplevelse med svømmeopplæring og fokuset ligger mye på vanntilvenning. Dette er ikke bare en kjempefin aktivitet for å få elevene til å bli trygge i vann, men vi merker også at det styrker det sosiale samholdet mellom elevene. Flere av elevene kaller det ikke svømming, men for "bading", og det handler nok om at de synes det er gøy, og at det ikke ligger noe press på å være med på aktiviteten. 3.klasse-jentene starter med dette i uke 46.

Kunst og håndverk

Vi har også vært så heldige å kunne tilby de elevene som ikke på svømming mulighet til å være med på kunst og håndverk med Cristine, som ikke bare er baseleder, men også utdannet kunst og håndverkslærer. Her får elevene boltre seg i farger og teksturer og får vært skikkelig kreative. Dette gjør 3.klasse sammen med 2.klasse, og det er utrolig fint å se at elevene på de ulike trinnene kommer så godt overens og har det så fint med hverandre.

Kompisgrupper

På torsdager er det "Kompisgruppe" for 3.klasse. 3b har hatt det de siste torsdagene. Her er det den utrolig flinke lærlingen vår, Barbro som har laget et fantastisk opplegg for å styrke både de sosiale båndene og den sosiale kompetansen for elevene gjennom aktivitet. Elevene har blant annet laget hvert sitt venneark, hvor de andre i klassen fikk skrive på ting de likte med hverandre. De er skikkelig kreative og skrev masse fint om hverandre. De har også vært i gymsalen, hvor de blant annet har lekt kompliments-stiv heks, hvor man først blir fri når noen andre kommer og sier noe fint til deg. For mange av elevene er dette skikkelig fint for å bedre selvbildet deres, og det støtter de sosiale relasjonene i klassene. 3b skal ha dette i en uke til, før 3a får muligheten til å ha det samme opplegget.

Sløyd

På fredager er det kunst og håndverk for halve 4.klasse på sløydrommet med Jon. Her skal elevene få bli godt kjent med bruk av ulike materialer og få laget hver sine små figurer. Jon har vært på kurs, og har med seg relativt få elever hver fredag for å sikre at det går fint og rolig for seg i et, for mange, ukjent terreng på sløydsalen.

 

Vi er kjempefornøyde med hvordan aktivitetsplanen for disse ukene har sett ut til nå, og vi ser at elevene til stadighet blir tryggere i relasjonene de imellom. Vi er kjempestolte av barnas innsats og gleder oss til fortsettelsen!

 

Svømming på Sinsen
Tennis