Plan for periode 3

På AKS blir det i denne perioden lagt vekt på aktiviteter som kan være med på å gi barna innblikk i høytider, skikker og fortellinger i religioner og livssyn. Vi kan tenke og samtale sammen om likheter og forskjeller i leveregler.

Periodeplan 3 info- 1.trinn.pdf

Periodeplan 3 ukeplan- 1. trinn.pdf

Periodeplan 3 info- 2.trinn.pdf

Periodeplan 3 ukeplan- 2. trinn.pdf