Uke 1

Planene for 1. og 2. trinn denne uka:

Uke 1- 1. og 2. trinn.pdf

Planene for 3. og 4. trinn:

Uke 1- 3. og 4. trinn.pdf

Det blir en rolig oppstart med aktiviteter med kunst og håndverk, bibliotek, gymsal, frilek ute.