Norden

Kart over norden

Elevene får innblikk i ulike tidsaldere og sammenligner hvordan mennesker levde før og nå i steinalder, bronsealder og jernalder. Området rundt Fernanda Nissen hadde et rikt jordbruk i tidligere tider, og vi ser på betydningen av jordbruk i Norge. Landskap og landskapsformer hører naturlig hjemme i temaet og vi samtaler om bruke av kart, og hvordan vi for eksempel kan lese av land, vann og landegrenser. Noen trinn vil også plassere land og verdenshav. Feiring av samenes nasjonaldag 6. februar, markerer vi med en aldersblandet dag med alle elevene.

I løpet av temaet vil elevene samtale om personer og innhold i eventyr og fortellinger, film og TV-program. Vi setter geografien i sammenheng med å lytte til og samtale om likheter og forskjeller på eget språk, dialekt og nynorsk.  Det norske språket har mange ordtak, faste uttrykk, språklige bilder og virkemidler som vi utforsker.

Enkelte trinn forteller om livssyklusen til noen dyrearter og om dyr i nærområdet (kjæledyr, husdyr og ville dyr). Beskrive egne observasjoner i naturen, for eksempel trær i de ulike årstidene eller årstidene i seg selv, måle temperatur og nedbør er ferdigheter vi også er innom. Temperatur, måling, tid og koordinatsystem innenfor matematikk henger godt sammen med temaet og vi jobber med å sette det inn i hverdagslige sammenhenger.