Tanker og tro

Hva er meningen med livet?

Temaet du og jeg og vi to går over 5 uker inn mot jul. Elevene får innblikk i skikker, høytider og fortellinger i religioner og livssyn. Avhengig av trinn, skal noen for eksempel fortelle om ulike guder og gudinner, og samtale om likheter og forskjeller i leveregler. Vi samtaler om gjensidighetsprinsippet og drar paralleller til vår egen hverdag. Med dette som bakgrunn, utforsker og eksperimenterer elevene med kreativ med tegning og skriving. Høyere alderstrinn øver på å strukturere tekster med sammenheng og forståelse. Intervju er en sjanger som kommer inn under temaet.

Musikk og estetiske uttrykk i religioner kommer også naturlig inn under du og jeg og vi to. Leker, sanger og høytidsfeiringer i engelskspråklige tradisjoner vil enkelte trinn være innom i dette temaet. Geometriske mønstre og figurer i både todimensjonale og tredimensjonale vil flere av trinnene lære om i matematikk. Dette kan kobles til estetikk og konstruksjoner i flere religioner. Å kunne kjenne igjen tallmønstre, måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal er også aktuelle temaer for enkelte trinn.