Universet

Universet

Dette er et tema som engasjerer elevene. Vi jobber med fantasitekster og egne opplevelser på 1. trinn. Leseforståelse jobbes det aktivt med og hvordan stemmebruk skaper mening. Å forklare hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre faller naturlig i temaet. Månefaser og hvordan det blir natt og dag på jorda lærer vi også om.

Begreper som døgn, måned, år og årstid møter elevene gjennom hele året, men vi vil i denne perioden gå mer i dybden av disse begrepene. Å kunne gjenkjenne og peke ut stjernebilder er tema på de høyere trinnene. Elevene vil bruke enkle kart for å finne de ulike himmelretningene og tidsforskjellene. De skal også lære om myter og sagn knyttet til de ulike stjernebildene. I denne perioden vil elevene øve på å variere ordvalg og setningsoppbygging i egen skriving og skrive digital sammensatt tekst om utvalgte planeter.

Elevene skal også utforske fenomener knyttet til luft og kunne bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner. I den forbindelse vil det være naturlig å diskutere hvordan vi sorterer viktig og mindre viktig informasjon. De høyere trinnene arbeider med multiplikasjon og divisjon, mens de lavere trinnene jobber med matematiske symboler som likhetstegnet og ulike regnestrategier.