Fritidsklubb for 3.-5. klasse på FNS

Fritidsklubben er foreldredrevet, og holdes den første fredagen i måneden. Skolen stiller med lokaler, og klubben bruker området rundt Kunnskapstrappa, gymsalen og dansesalen.

Aktiviteter

Fritidsklubben starter kl. 1630, og avsluttes kl. 1830. Dette er et gratis tilbud, og alle 3.– 5. klassinger blir invitert. Det er lagt til rette for ulike aktiviteter som barna kan delta på.

Faste aktiviteter er:

1. Kafé der barna får seg litt å spise og drikke (gratis)

2. Diskotek

3. Bygge / Forme / Utforske (Lego, eksperimenter osv.)

4. Brettspill

Klubben søker jevnlig ulike tilskuddsordninger om økonomiske bidrag, og vil i perioder der dette er mulig sette opp kurs og prosjekter etter ønsker fra barna.

Fra april 2019 etableres det et eget konsept for de to eldste trinnene på skolen. «Fredagschill» er et konsept der de eldste barna kan invitere venner fra skoler i nærområdene til å komme på fritidsklubben. Det vil være sosiale aktiviteter i lune omgivelser i dansesalen, samt at det settes opp kino. «Fredagschill» vil være en kveld i måneden fra kl. 18 -20, og kommer i tillegg til den ordinære fritidsklubbkvelden.

 

Vil du være med å bidra?

Vi trenger foresatte med som frivillige hjelpere! Hjelperne skal være trygge rollemodeller som har ansvar for å sette opp aktivitetene, være sammen med og veilede barna, og sørge for at barna ivaretas på best mulig måte. I tillegg til å bli godt kjent med barna, vil du bygge deg et nettverk med andre engasjerte foresatte.

Kan du tenke deg å bidra på fritidsklubben en gang i blant?

Vi vil lage en vaktplan, og du kan sette deg opp de dagene som passer. Dette avtaler vi nærmere.

 

Mediaoppslag:

https://nab.no/sagene-avis/na-har-de-fatt-sin-egen-fritidsklubb/19.15822
https://www.vartoslo.no/luke-3-hun-apner-en-ny-fritidsklubb-i-nydalen-og-pa-storo/
https://www.vartoslo.no/engasjerte-foreldre-har-startet-fritidsklubb-for-barna-pa-storo/

Ta kontakt

Har du lyst til å bidra?

Drawing of a city