Bygningsarbeider på skolens nabotomter

De fleste av dere har sikkert registrert at det skal bygges leiligheter på nabotomtene våre. Byggearbeidene vil gå over flere år, og vi vil gjennom hele prosessen være i dialog med byggansvarlige.

Det er etablert en gangtunnel mellom byggeplassene på Lillo gård og Nyegaardskvartalet som skal sørge for sikker skolevei for elever og foresatte som bruker denne gangveien fra Sandakerveien/Nycoveien. Denne vil det være behov for så lenge det pågår byggearbeider på begge tomtene som grenser inn mot denne (vil måtte være der til våren 2019). Det er AF-gruppen og Veidekke som ansvar for sikkerheten, og vil også strø fra utgangen av tunnelen og mot skolegården.

Meld fra til skolen dersom det er noe dere reagerer på eller dere tenker som er mulig å utbedre, så kan vi ta det opp med utbyggerne.

 

Infoskriv Nycoveien 2:

Rivningsarbeid på Nyegaardskvartalet er unnagjort, og grunnarbeidene er i gang.

Om dere har noen spørsmål knyttet til arbeidet kan dere ta kontakt med skolen.

 

Infoskriv Lillo Gård:

Infoskriv nr. 9 - 2018

Til berørte naboer av byggeprosjektet Lillo Gård.

Vi er allerede godt inne i det nye året og det er stor aktivitet både på Felt A og B, Lillo Gård.

Ny brakkerigg er etablert på kommunens tomt mellom Lillo Gård og Elvebredden Øvre. Brakken i 3 etasjer brukes primært som skifte- og spisebrakke og er i bruk av Felt A, som bygger Lillo Gård Lunden. I slutten av februar, så dekkes denne brakken, samt brakken for felt B, med duk med motiver fra prosjektet. Dette for å minske sjenansen for beboere i sameiene Elvebredden Øvre/Nedre, samt turgåere.

Etablert kontorbrakke for felt A som ligger mot hovedhuset på gården skal ifbm påske, flyttes over veien mot trerekken foran Rema 1000. Dette gjøres for å kunne etablere ny permanent vei inn til Felt A, Lunden.

Litt mer detaljert om fremdrift (Se vedlagt revidert faseplan og illustrasjonsplan for referanse):

Felt B (Nærmest Sandakerveien):

Hus 1: Fjerning av dekkereis og opprydding etter betongarbeider. Tømrere begynner på gesims medio februar, taktekking i mars.

Hus 2: Taktekking begynner 05.02, tett tak 26.02. Vinduer ferdig montert 26.02. Stammer pågår. Mur begynner i slutten av februar. Innvendig montering av stålstendere pågår, gipsing begynner 26.02. Gulvsparkling, flis og malerarbeider begynner etter påske. Tårnkran 2 går ned i uke 5.

Hus 3: Tekking og påstøp over hulldekker pågår. Dekket over plan 2 er støpt. Dekket over plan 6 støpes fredag før påske

Hus 4: Taket på Hus 4 Nord og Sør støpes den 31.01. Gesimsarbeider starter 1-2 uker etterpå. Fasader på Hus 4 Nord begynner i slutten av februar. Taket på Hus 4 Øst støpes den 12.02.

Grunn- arbeider: Ingen nevneverdige aktiviteter.

Felt A (Nærmest Akerselva)

  • Utgraving og sprenging for      hus D pågår ut februar. Etter det så fortsetter vi med graving/sprenging      for hus F-G frem til uke 13.
  • Råbygg på hus A og B pågår      og fortsetter frem til uke 13. (+ noen uker etter påske.)
  • Rørtrase på utsiden av      tomten pågår ut februar.
  • Vi starter klatring av      sjakt på hus C ca 12.2.18 pågår ut uke 11.
  • Montering av tårnkran nr 2      ca uke 11. (12-16/3.18.)
  • Mulig oppstart med ny      trafo om ca 3 uker. Kommer an på igangssettingstillatelse.
  • Daglig betongbiler inn og      ut av plassen
  • Biler med dekkeelementer      begynner leveransen i uke 6 på bygg A -B . og leverer igjennom hele neste      2mnd periode.
  • Legging av Bunnledninger +      tilbakefyllinger på bygg C pågår også i perioden.

Vi har mottatt enkelte klager som går på oppstart av arbeider før kl. 07 og lysstøy fra Lillo gård. De aller fleste lampene på byggeplassen og i kranene skal være tidsstyrt med timer. Det forekommer allikevel teknisk og menneskelig svikt i rutinene. Vi jobber kontinuerlig for at rutinene følges og vedlikeholdes. Pipelydene som høres fra byggeplassen er hovedsakelig fra borremaskiner, lifter, kraner og lastebiler. Pipelydene er tilstede pga HMS, og vi kan derfor ikke frakoble disse alarmene. Vi ber om forståelse for dette, men beklager allikevel ulempene dette medfører. Vi opplyser jevnlig nye arbeidere på plassen om at det ikke skal forekomme støyende arbeider før kl. 07.00 og at de ellers følger retningslinjer iht støydispensasjonen gitt av bydelslegen.

Vi oppfordrer alle styrer, styreledere, styremedlemmer, bedriftsrepresentanter og kommunale etater til å spre dette infoskrivet innad i sameiene/bedriftene/etatene.

Vi ber dere om å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!