Organisering av skoledagen

Fagene organiseres innenfor fagområdene språkfag, matematikk og naturfag, praktisk-estetiske fag og etikk- og samfunnsfag.

Alle elevene starter og slutter til samme tid. 4. trinn vil skoleåret 2017-2018 slutte klokken 14.00 på fredagene.

Organisering av skoledagen (pdf)