Organisering av skoledagen

ORGANISERING AV SKOLEDAGEN PÅ FNS

Fagene organiseres innenfor fagområdene språkfag, matematikk og naturfag, praktisk-estetiske fag og etikk- og samfunnsfag.

Alle elevene starter og slutter til samme tid. 4.trinn vil skoleåret 2017-2018 slutte klokken 14.00 på fredagene.

 

Organisering av skoledagen.