Foreldremøter - nye datoer

Coronavirus

De nye datoene og mer informasjon om foreldremøtene sendes ut fra lærerne på hvert trinn. 

Det viktig at vi alle har lav terskel for test hvis symptomer oppstår, og at man holder seg hjemme til man har fått negativt testsvar.

Ved bekymring er det viktig at dere kontakter skolen.