Foreldremøter

blyant-hjerte

I uke 7 er det foreldremøter for alle skolens trinn.

1. og 2. trinn: mandag 10. februar

3. og 4. trinn: tirsdag 10. februar

5. og 6. trinn: onsdag 12. februar

Alle møtene er fra 17.00-18.30 i læringsrommet til klassen. 

Vi stiller med barnevakt på skolen under møtet, og elever og søsken er velkomne. Påmelding skjer via kontaktlærer. 

Vel møtt!