Hovedseksjon

Fotografering og filming i skolen

Ta bilde

Vi ønsker å dele og minne på hva som gjelder når man tar bilder av egne og andres barn som foresatt, elev eller andre, og håper det kan bidra til at ikke private bilder publiseres uten samtykke.

Personopplysningsloven

Bilder hvor det er mulig å kjenne igjen de som er avbildet, regnes som personopplysninger og er omfattet av personopplysningsloven. Hovedregelen er derfor at skolen må ha samtykke før skolen tar bilder eller offentliggjør bilder av barn og foreldre på skolens arrangementer. Det er på bakbrunn av dette skolen innhenter samtykker om bildetaking av elevene.

Bilder til privat bruk

Det å ta bilder til rent privat bruk, er ikke omfattet av personopplysningsloven. Elever, foreldre og besteforeldres filming og fotografering i skolen er derfor ikke automatisk omfattet av personopplysningsloven. God skikk tilsier likevel at man alltid spør om lov før man tar bilder av andre.

Når et bilde offentliggjøres, er ikke bruken lenger “rent privat”. Dette innebærer at også privatpersoner må ha samtykke før de legger ut bilder av andre. Det er viktig å ha i bakhodet at også det å legge ut bilder eller film i lukkede grupper på sosiale medier for ca 10-15 personer regnes som publisering.

Personopplysningsloven/GDPR slår fast at barn har krav på et særlig vern om sin person og intergritet.

Hva gjelder for foresatte og andre utenfor skolen som tar bilder?

Samtykkene skolen innhenter i forbindelse av bildetaking og filming av elever gjelder bare for bilder skolen publiserer. Elever, foreldre og andre som tar bilder, må selv sørge for at de har samtykke før de publiserer bilder av andre. Barn over 15 år kan som hovedregel samtykke selv. Det betyr at det må foreligge et samtykke fra barnets foreldre før bilder legges ut.

Ivareta barns integritet

Barn og voksne har ikke alltid samme syn på hva som er et fint eller morsomt bilde. Voksne har et særlig ansvar for å ivareta barnets integritet når det publiseres bilder. Selv om barnet ikke kan gi et samtykke til at et bilde kan legges ut, legges det til grunn at barnet har rett til å nekte å bli tatt bilde av og at bildet publiseres. Dersom barnet sier eller viser at det ikke liker at det filmes eller fotograferes, må voksne respektere dette.

Barneombudet oppfordrer alle til å stille følgende spørsmål før bildet publiseres:

  • Hva skal bildet fortelle?
  • Hva er hensikten med bildet?
  • Forteller bildet noe vi ønsker andre skal vite eller trenger å vite?
  • Er dette et hyggelig bilde som barnet vil like å se om 10 år?
  • Ville jeg ha lagt ut bilde av en voksen i samme situasjon?
  • Ville jeg ha publisert bildet dersom det var mitt eget barn som var avbildet?
  • Er dette en god presentasjon av skolen?

Kilde: Lene Marita Saint-Sollieux, Seniorrådgiver/jurist, Visma SmartSkill