Åpen telefon for alle elever på Fernanda Nissen skole

Hjertetelefon

Kontaktlærere er pålogget og tilgjengelig for alle elevene hver dag fra 08.30-13.30. I denne tiden kan man ringe, chatte eller sende mail til kontaktlæreren eller faglæreren sin.

I tillegg er det mulig å kontakte miljøteamet eller sosiallærer. De vil være tilgjengelig for samtale, sms eller e-post hver dag mellom 08.00-16.00.

Miljøteamet og sosiallærere kan nås på følgende måte:

Frida kan ringes på 90 19 70 33 eller e-post: frida0110@osloskolen.no 

Mette kan ringes på 92 24 86 22 eller e-post: mette.nygaard.moss@ude.oslo.kommune.no 

Suad kan ringes på 91 56 44 58 eller epost: sumaa025@osloskolen.no 

Heidi kan ringes på 92 81 17 14 eller e-post: heidi.fjorstad@ude.oslo.kommune.no