Informasjon om uke 13 og 14

Påskeillustrasjon

Aktivitetsskolen

Uke 13

AKS er stengt i hele påsken, med unntak av et tilbud til barn under 12 år med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og til elever med særlige behov i alle aldersgrupper. Dette tilbudet gjelder fra mandag 29. mars til og med onsdag 31. mars, og er kun for de som har plass i AKS til vanlig.
Påmeldingen er gjennomført og avsluttet.

Uke 14

AKS holder åpent etter skoletid frem til klokken 16.00 hver dag. De elevene som har minst en foresatt i samfunnskritisk yrke, kan søke om plass på AKS før skoletid og frem til klokken 16.45. For å få plass, må man ta kontakt med AKS-leder på mail, Bjørnar Holsæter, og send med bekreftelse fra arbeidsgiver.

Skolen

Uke 13

Utover tilbud på AKS er ikke skolene pålagt å ha et tilbud for sårbare elever eller elever av foresatte i samfunnskritiske funksjoner i påskeuken. Allikevel har elevene på 5.-7. trinn fått tilbud om å komme dersom de har foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Foresatte på 5.-7. trinn har fått egen melding fra assisterende rektor om påmelding, frist tirsdag 23. mars.

Uke 14

Vi har fått beskjed om å planlegge for rødt nivå fra og med tirsdag 6. april. Det vil si at vi følger planene for uke 11 og 12 videre.

Alle elever starter til ordinær tid hver dag. Vi oppfordrer alle til å respektere oppmøtetidspunkt så godt det lar seg gjøre. Dette for å unngå for store samlinger av elever i skolegården på samme tid.
1.-4. trinn starter kl. 08.15. Ikke kom før kl. 08.05.
5.-7. trinn starter kl. 08.30 eller kl. 09.00. Ikke kom før kl. 08.25 eller 08.55.

Elevene på 1.-4. trinn går på AKS, som ivaretar kunst og håndverk og kroppsøving i de læringsstøttende aktivitetene de har. Fag- og timefordelingen ivaretas med andre ord der.

Elevene på 5.-7. trinn kommer 30 minutter seinere eller går hjem 30 minutter tidligere hver dag for å gjennomføre totalt 2,5 timer med hjemmeskole/-oppdrag fra lærere. Fag vil variere på trinn. Fag- og timefordelingen vil på denne måten bli ivaretatt på disse trinnene også.

Elever med krav på spesialundervisning vil få dette mens de er fysisk på skolen.

Rødt nivå - noen av tiltakene på rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Alle elever tilhører en fast kohort på skole og AKS
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Oppfordrer alle elever til å ta med eget pennal
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • To faste utetider for trinnene
 • Ha egne områder i skolegården for ulike kohorter i friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Alle elevene minnes på god håndhygiene og hosting/nysing i armkroken
 • Alle planlagte fellesarrangement på skolen med flere klasser eller klasseturer avlyses
 • Garderobebruk og dusjing etter kroppsøving gjennomføres ikke
 • Skolesvømming gjennomføres
 • Ekstra renholdspersonale er bestilt
 • Renholdspersonalet er ekstra påpasselig med å vaske berøringspunkter

Vi ønsker samtidig alle en riktig god påskeferie. Ta vare på dere selv, og nyt noen roligere dager.