Informasjon til og med uke 18

Hold avstand, vask hendene

Aktivitetsskolen

AKS holder åpent etter skoletid frem til klokken 16.00 hver dag. De elevene som har minst en foresatt i samfunnskritisk yrke, kan søke om plass på AKS før skoletid og frem til klokken 16.45. For å få plass, må man ta kontakt med AKS-leder på mail, Bjørnar Holsæter, og send med bekreftelse fra arbeidsgiver.

Skolen

Dagens tiltak på rødt nivå viderføres til og med uke 18. 

Alle elever starter til ordinær tid hver dag. Vi oppfordrer alle til å respektere oppmøtetidspunkt så godt det lar seg gjøre. Dette for å unngå for store samlinger av elever i skolegården på samme tid.
1.-4. trinn starter kl. 08.15. Ikke kom før kl. 08.05.
5.-7. trinn starter kl. 08.30 eller kl. 09.00. Ikke kom før kl. 08.25 eller 08.55.

Elevene på 1.-4. trinn går på AKS, som ivaretar kunst og håndverk og kroppsøving i de læringsstøttende aktivitetene de har. Fag- og timefordelingen ivaretas med andre ord der.

Elevene på 5.-7. trinn kommer 30 minutter seinere eller går hjem 30 minutter tidligere hver dag for å gjennomføre totalt 2,5 timer med hjemmeskole/-oppdrag fra lærere. Fag vil variere på trinn. Fag- og timefordelingen vil på denne måten bli ivaretatt på disse trinnene også.

Elever med krav på spesialundervisning vil få dette mens de er fysisk på skolen.

Rødt nivå - noen av tiltakene på rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Samme kohorter på AKS som i skolen
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever