Ny post- og e-postadresse

Forskjellige skoleelementer

Ny e-postpostmottak@ude.oslo.kommune.no

  • E-post eller konvolutten merkes "Fernanda Nissen skole"
  • Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Eksempler på hva du skal sende hit:

  • Permisjonssøknader
  • Klagesaker
  • Erstatningssaker
  • Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

 

Hvis du skal kontakte skolen per post, må du benytte denne adressen:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Fernanda Nissen 

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Emnefeltet merkes med: Fernanda Nissen skole

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Fernanda Nissen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Drawing of a city