Nytt fokusområde sosial kompetanse

hjerne og hjerte håndhilser

Vi tar med oss kunnskapen fra konflikt og hvordan vi kan trene på å løse og se konflikter fra ulike perspektiver, inn i neste fokusområde. Å kunne vise godhet for andre er en viktig del av vår sosiale kompetanse, samtidig som det bidrar til å kunne bli ansvarsbevisste medborgere i samfunnet. Når vi klarer å forstå andres handlinger, kan stigmatisering av enkeltpersoner og grupper bli vanskeligere. Forskere mener at empati kan danne motvekt til mobbing og voldsbruk blant barn og unge.

Kunnskap: Elevene får kunnskap om at medfølelse handler om å kunne sette seg inn i andre menneskers situasjon. At empati kan oppøves, og at det å vise godhet for andre er en viktig del av vår sosiale kompetanse.

Ferdighet: Elevene får øve på å ta en annens perspektiv.

Verdi: Elevene får snakke om hva det betyr for den enkelte å vise godhet for andre.

For å trene opp evnen til medfølelse, må tre grunnpilarer på plass først:

  • Trygghet eller sikkerhet er det aller viktigste for mennesker. Vi trenger en base hvor vi vet vi hører til og kjenner at vi har en plass.
  • Vi trenger mennesker som gir oss trygghet og som vi kan stole på.
  • Når vi forstår egne følelser og aksepterer de, kan vi regulerer dem på hensiktsmessige måter.

Vi skal være en arena der alle barn blir møtt med varme og trygge voksne. 

Kilde: https://www.linktillivet.no/jeg_og_de_andre.php