Nytt fokusområde sosial kompetanse

gutt med muskler

Vi bruker ofte ordene selvtillit og selvfølelse om hverandre, men det handler om to litt forskjellige ting. For å utvikle en god selvfølelse er det viktig å ha nære personer som betyr noe for deg, og som viser at du betyr noe for dem. God selvfølelse gjør det lettere å godta både de sterke og svake sidene ved seg selv.

Selvtillit er mer knyttet til det å kjenne at man er god til noe. Det å for eksempel være flink på skolen og flink i idrett. Både selvtillit og selvfølelse påvirkes gjensidig av hverandre. Er man god til noe så tør man kanskje å vise seg fram mer, og får dermed mer positiv bekreftelse. Kjenner man seg verdifull, tør man å prøve flere ting som gir mulighet til god bekreftelse.

Kunnskap: Elevene skjønner at selvtillit skapes i møte med andre. At de får kunnskap om at både for mye og for lite selvtillit kan ha ulemper

Ferdighet: Elevene øver på å gi hverandre gode tilbakemeldinger

Verdi: Elevene får reflektere over betydningen av selvtillit, hva det betyr at den kan variere over tid, og hvordan man kan bygge egen og andres selvtillit.

Både selvfølelse og selvtillit skapes i møtet med andre mennesker. Dersom selvtilliten i for sterk grad er knyttet til våre prestasjoner står vi i fare for å bli utbrent. Dette gjelder også barn.

De trenger ros for det de klarer, men de trenger minst like mye ros for hvem de er.

Mauren

Liten?

Jeg?

Langtifra.

Jeg er akkurat stor nok.

Fyller meg selv helt

på langs og på tvers fra øverst til nederst.

Er du større enn deg selv kanskje?

 

Diktet av Inger Hagerup

Kilde: https://www.linktillivet.no/jeg_og_de_andre.php