Norden - felles oppstartsamling

Norden fellessamling 150118

Mandag 15.01 var vi i gang med nytt tema - Norden. Språkmektige lærere startet opp temaet med å presentere seg selv på de ulike språkene i Norden. Det skapte god stemning i Kunnskapstrappa.