Kjære skolestartere, velkommen til piknik og førskoledag

Barn ligger på gulvet og tegner.

Fernanda Nissen skole inviterer neste års førsteklassinger til PIKNIK I SKOLEGÅRDEN tirsdag 4.juni  klokken 09:00. Barnehagen må følge barna som skal begynne på Fernanda Nissen skole på denne pikniken. (Har barnehagen ikke mulighet til å følge, er det fint om barnehagen snakker med foreldre slik at de ev. kan følge sitt barn).

Vi møtes i skolegården.

12. juni klokken 9:00-11:00 ønskes alle førsteklassinger hjertelig velkommen til førskoledag på Fernanda Nissen skole. 

Denne dagen skal du få møte klassekameratene dine og noen av lærerne på skolen. Vi møtes i Kunnskapstrappa, rett innenfor inngang A (hovedinngangen). Der vil du bli du ropt opp og får gå til læringsrommet sammen med lærer og andre elever. Du må ta med deg matpakke og noe å drikke.

Vi gleder oss veldig til å få deg på besøk!

Til foresatte

Parallelt med at barna er i læringsrommene vil det bli avholdt foreldremøte. Her vil det blant annet bli gitt informasjon om skolestart og Aktivitetsskolen.