Skolen er stengt til over påske

Illustrasjon

Selv om skolen er stengt, tilbyr vi tilsyn til elever hvor foreldrene jobber i samfunnskritiske yrker, og til særlig sårbare elever. Kriteriene er oppdatert på Osloskolens hjemmeside.

I tillegg ønsker vi at dere gjør følgende for å melde behov om tilsyn på Fernanda Nissen skole: 

  • Når har du/dere behov for tilsyn med tanke på dag(er) og dato(er) og klokkeslett
  • Informasjonen sendes på mail til AKS, leder, Bjørnar: bjornar.holsaeter@ude.oslo.kommune.no
  • Få bekrefelse fra arbeidsgiver, som sendes på mail fra BJørnar, og returneres til Bjørnar så raskt som mulig etter mottakelse

Første uken

Første uken med hjemmeundervisning har vært overveldende og annerledes for oss alle. Hverdagen ble snudd på hodet for alle dere der hjemme og for oss på skolen. Vi måtte alle tenke kreativt rundt hvordan vi skulle lage opplegg for å nå alle elever på best mulig måte. Alle lærerne møttes fredag 13. mars, og planla og samarbeidet på team om hvordan man skulle ta tak i denne nye situasjonen. Alle lærere var enige om at man måtte bruke de digitale verktøyene vi allerede har, og som elevene kjenner til. I tillegg måtte vi utfordre oss selv som skole, slik at vi kunne nå elevene og foresatte på best mulig måte. Showbie brukes som før, og i tillegg er Teams og Zoom blitt tatt i bruk på ulike trinn. Dermed kan elevene og lærerne ha videomøter og ha daglig/ukentlig kontakt med live video. 

Teams og Zoom

Microsoft Teams

Lærerne som ønsker å bruke programmet Microsoft Teams med sine elever, vil få opprettet klasser. Elevene vil dermed ha tilgang til programmet som app i portal på iPaden. Programmet er et av flere kommunikasjonsverktøy som vil bli brukt under hjemmeskoleperioden. For de yngste trinnene vil lærerne vurdere om de vil ta i bruk dette, eller fortsette med klassediskusjon i Showbie.

I dette programmet kan elever og lærere kommunisere med hverandre, gjennom ulike samtaleofunksjoner som chat, lyd eller videosamtale. Dette ser vi kan være fint for å gi elevene vår rask tilbakemelding på ting de lurer på faglig, og lærere kan også bruke det som en informasjonskanal.

Det er også et sosialt aspekt ved dette som elevene kan ha stort utbytte av i disse hjemmeskoletider. Microsoft Teams gir elevene mulighet til å samtale med hverandre, sånn sett er dette et sosialt medium, og med det kommer muligheter og utfordringer man må være klar over.Her vil det derfor være viktig at dere foreldre er med på laget, og bidrar med råd om nettvett. Lærerne vurderer derfor om man skal ha sin egen klasse på Teams. Lærerne vil også oppfordre til nettvett, og hvordan man skal kommunisere på Teams. Noen klasser har i dag tatt Teams i bruk, og elever samarbeider med hverandre.

Zoom

Zoom er et også et program som kan brukes for hjemmeundervisning og videomøter i gruppe eller en-til-til. Læreren kan ha videomøte med elevene, og se alle elevene i klassen samtidig. Læreren kan mute alle mikrofoner, og elevene kan selv velge om de vil vise videobilde av seg selv. Læreren kan også dele skjerm og gjennomføre sanntidsundervisning for elevene sine. Noen klasser er allerede i gang, og har gjennomført morgenstrekk/-trening sammen på Zoom.

På grunn av den unntakstilstanden vi er i nå, så har vi ikke hatt mulighet for å diskutere dette med elevene eller gjennomgå de ulike verktøyene før de setter i gang med de. Mange spørsmål vil derfor dukke opp både for oss på skolen, og for foresatte og elever. Vi ruller ut programmene som støtteverktøy for alle elevene som har hjemmeskole, og vi må sammen prøve og løse dette på best mulig måte sammen. 

Vi har troen på at dette kan bli et positivt sosialt tilskudd for elevene våre, men det er viktig at vi er klar over hva dette er, og hvordan vi sammen må følge det opp.

Ta kontakt med kontaktlærer eller ledelsen om dere har noen spørsmål.

Ønsker alle en fin tid fremover. Ta vare på dere selv.

Ingunn C. S. Gregersen, fung. rektor