Treffpunkt

Barn som løper i gresset.

Familiedagen er for alle og er et tilbud fra Kreftforeningen til barn og unge mellom 6-16 år som er pårørende til alvorlig syke, eller som er etterlatte etter død i nær familie. Ofte trenger disse barna et sted der de kan møte andre i samme situasjon, og trygge voksne de kan snakke med om det de opplever.

Tilbudet er drevet av godt opplærte frivillige, og fungerer som et friminutt både for barna og de foresatte. Til høsten starter de opp med et tilbud to kvelder i måneden som varer i to timer. Det ledes av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge, 

Felles lunsj med grilling. Familiedagen er gratis og krever ingen påmelding. 

For mer informasjon: 

92615946

Fredrik.myrvold.svendsen@kreftforeningen.no 

Stavangergata 40, Oslo