Velkommen til førskoledager

Skolegård

Kjære førsteklassing
Hjertelig velkommen til førskoledag på Fernanda Nissen. I år vil førskoledagen gå over to dager, og i små grupper fordelt på ulike tidspunkt på grunn av koronasituasjonen.

Denne dagen skal du få møte noen klassekamerater og lærerne som skal være på 1. trinn til høsten. Vi møtes inne ved inngang A til følgende tidspunkt:

Mandag 7. juni

Tid

Tirsdag 8. juni

Tid

Blå

8.45

Gul

8.45

Lilla

9.00

Oransje

9.00

Rød

9.15

Grønn

9.15

Rosa

9.30

Turkis

9.30

Barna vil bli ropt opp for så å gå til læringsrommet med en lærer. Foreldre kan dessverre ikke være med. Vi har ikke lov til å ha mer enn 15 i hvert læringsrom på grunn av smittevern. Barna kommer tilbake til inngang A etter 1 ½ time skole.

Vi gleder oss til å se der på førskoledagen!

Til foresatte:
Til vanlig bruker det å være foreldremøte parallelt med at barna er i læringsrommene. I år vil dette bli annerledes med tanke på smittevern. Det kommer derfor til å legges ut video av årets foreldremøte på hjemmesiden, slik at man får informasjon om skolen, oppstart og aktivitetsskolen.

Vennlig hilsen rektor og alle oss andre på Fernanda Nissen skole.

Dear first grader

We invite you and your parents to Fernanda Nissen School.

This day you will get to meet your classmates and some of the teachers at our school. We will meet inside the entrance A (the main entrance).

Monday June 7th

Time

Tuesday June 8th

Time

Blue group

8.45

Yellow group

8.45

Violet group

9.00

Orange group

9.00

Red group

9.15

Green group

9.15

Pink group

9.30

Turquoise group

9.30

We really look forward to your visit!

To parents:

Usually we use to invite the parents to a meeting while the children are in the learning rooms. This year, this will be different due to covid 19. A video of this year's parent meeting will therefore be posted on the website, so that you get information about the school, start - up and the After school (AKS).

Kind regards from the Principal and staff at Fernanda Nissen School.

Presentasjonen fra foreldremøtet