Vi i verden

Barn lager plakat

Temaet Vi i verden strekker seg over 5 uker i høsthalvåret på Fernanda Nissen skole. Vi bygger videre på kunnskapen fra du og jeg og vi to, og dykker dypere ned i hvordan vi som medmennesker kan bidra i samfunnet ut fra ulike forutsetninger og at alle mennesker er like mye verdt. Elevene blir bevisste hvordan språkbruk og kroppsspråk påvirker omgivelsene positivt og negativt. Vi øver på å bli kjent med egne og andres følelser, sette ord på egen grensesetting og kjenne på at det er greit at ikke alle alltid skal behandles likt. Begreper vi bruker aktivt i læringsøktene er blant annet gjensidighetsregelen, forventinger, konfliktløsning, plikter og rettigheter. Elevene blir kjent med hverdagen til barn i andre deler av verden og FN-dagen står sentralt. FN-dagen, 24. oktober, markeres med et skoleløp for alle elever.