Åpningstider

Morgenåpent: 07.30–08.00. Fra klokka 08.00 er vi ute med inspeskjon.
Ettermiddagsåpent: 13.30–16.45

Dagsrytmen på AKS er:

07.30- 08.00: MorgenAKS

08.00- 08.30: Ute med inspeksjon

08.30- 13.30: Skole

13.30- 13.40: Overtgalese AKS i læringsrom

13.40- 14.10: Ute

14.10- 14.40: Matpakke( en dag i uka servere vi varm mat)

14.45- 15.45: Aktiviteter på basene

15.45- 16.45: Ute