Åpningstider

Morgenåpent: 07.30–08.15
Ettermiddagsåpent: 13.30–16.45