Åpningstider

Morgenåpent: Kl. 07.30–08.00. Fra klokka 08.00 er vi ute med inspeksjon i skolegården.

Ettermiddagsåpent: Kl. 13.30–16.45

Dagsrytmen på AKS:

  • 07.30–08.00: MorgenAKS
  • 08.00–08.30: Ute med inspeksjon
  • 08.30–13.30: Skole
  • 13.30–13.40: Overtagelse AKS i læringsrom
  • 13.40–14.10: Utelek
  • 14.10–14.40: Matpakke (en dag i uka serverer vi varm mat)
  • 14.45–15.45: Aktiviteter på basene 
  • 15.45–16.45: Utelek