Åpningstider

Morgenåpent: 07.30-08.15

Ettermiddagsåpent: 13.30-16.45