Hovedseksjon

Åpningstider

Morgenåpent: Kl. 07.30–08.15/30. Vi er ute hver morgen til skolen starter. Noen trinn starter ulikt.

Ettermiddagsåpent: Kl. 13.15–16.45. Noen trinn slutter ulikt.

Dagsrytmen på AKS er ca slik avhengig når de slutter på skolen:

  • 07.30–08.15: MorgenAKS ute
  • 08.30–13.15/14.00: Skole
  • 13.15–13.40/ 14.00-14.10: Overtagelse AKS i læringsrom
  • 13.40–14.10/ 14.10- 14.30: Utelek
  • 14.10–14.40: Matpakke (en dag i uka serverer vi varm mat)
  • 14.45–15.45: Aktiviteter på basene 
  • 15.45–16.45: Utelek