Elevrådet

Forskjellige skoleelementer

Det velges en representant og vare fra hver klasse. Dette gjøres gjennom et demokratisk valg.
Det er kun en fra hver klasse med på møtene. Elevrådsmøtene holdes på biblioteket fra klokken 10.15-11.00. Rektor Elisabeth Rudi Lund leder elevrådet.

Datoer for møter frem til jul:

  • 24. september 
  • 16. oktober
  • 15. november
  • 11. desember


På 5. trinn velges det to faste representanter. Disse to skal også være med i SMU (Skolemiljøutvalget).
Møtene i SMU legges i forbindelse med skolens Driftsstyremøter klokken 16:30-17:00.

Datoene for SMU er:

  • 26. novovember
  • 4. mars
  • 6. juni

 

Godt valg!