Hovedseksjon

Elevrådet

Det velges en representant og vare fra hver klasse. Dette gjøres gjennom et demokratisk valg. Det er kun en fra hver klasse med på møtene. Elevrådsmøtene holdes på biblioteket fra klokken 10.15-11.00.

På 6. trinn velges det to faste representanter. Disse to skal også være med i SMU (Skolemiljøutvalget). Møtene i SMU legges i forbindelse med skolens Driftsstyremøter klokken 16:30-17:00.