Hovedseksjon

Permisjonsreglement i Osloskolen

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Osloprøver
 • Eksamener, muntlig og skriftlig
 • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Permisjon elever har krav på

 • Medlemmer av trossamfunn utenfor
 • Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Vi kan innvilge permisjon for

 • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
 • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Hvordan søke om permisjon

 1. Fyll ut og send søknaden ved å logge inn med ID-porten
 2. Skolen behandler søknaden
  Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.

Hvis ikke fremgangsmåten over fungerer

Hvis du skal søke permisjon må dere fylle ut permisjonsøknad og sende det til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet med "Fernanda Nissen".