Permisjonsreglement

Oslostandard for permisjonssøknader

Hvis du skal søke permisjon så må dere fylle ut søknadsskjema og levere til kontaktlærer. Søknadskjema finner dere på høyre side på denne siden.

  • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
  • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
  • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
  • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.; politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter, idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/