Permisjonsreglement

Hvordan søke om permisjon

Hvis du skal søke permisjon må dere fylle ut søknadsskjemaet og sende det til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet med "Fernanda Nissen".

Oslostandard for permisjonssøknader

  • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
  • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
  • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
  • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.; politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter, idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå


Les mer om permisjon i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider