Hovedseksjon

Skoleskyss

I dokumentet "skoleskyss for elever i grunnskolen" står det blant annet om:

  • Regler og retningslinjer for å vurdere ulike gruppers rett til gratis skyss.
  • Rutiner for tildeling av transport, inkludert vilkår for å ta med venner/søsken i transporten, og rutiner for dekning av transportutgifter.
  • Rutiner for klagebehandling.

I excel-arket kan det fylles inn refusjonskrav fra foresatte og det er et eksempel på hvorda man kan fylle ut en søknad for skoleskyss.