Hovedseksjon

Barneverntjenesten

Fernanda Nissen skole samarbeider tett med barneverntjenesten i Bydel Sagene. Dette gjøres for å sikre at de elevene som trenger tiltak og oppfølgning får dette på et tildlig tidspunkt.

Det er sosiallærer og ledelse på skolen som er skolens bindeledd mot barnevernstjenesten.

Du kan lese mer om Sagene Barnevernstjeneste på Oslo kommunes nettsider