Hovedseksjon

Vi i verden

Plakat barnas rettigheter

Vi bygger videre på kunnskapen fra du og jeg og vi to, og dykker dypere ned i hvordan vi som medmennesker kan bidra i samfunnet ut fra ulike forutsetninger og at alle mennesker er like mye verdt.

Elevene blir bevisste hvordan språkbruk og kroppsspråk påvirker omgivelsene positivt og negativt. Vi øver på å bli kjent med egne og andres følelser, sette ord på egen grensesetting og kjenne på at det er greit at ikke alle alltid skal behandles likt.

Begreper vi bruker aktivt i læringsøktene er blant annet gjensidighetsregelen, forventinger, konfliktløsning, plikter og rettigheter. Elevene blir kjent med hverdagen til barn i andre deler av verden og FN-dagen står sentralt.

Skoleåret 2018/2019 arrangerte vi for første gang en gå/løpeaksjon for å markere 24. oktober.