Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

Alle elever er ute fra klokken 8, og frem til skolestart på morgenen. Dette gjelder alle elever.

Start og sluttid på skoledagen 

1.–4. trinn: 

Mandag–fredag: 8.15 starter alle elevene. Elevene slutter som oftest 13.30, men sluttiden kan variere noe fra trinn til trinn. Se egen timeplan. 

5.–7. trinn: 

  • Mandag–fredag klokken 8.30–13.30/14.15. Sluttiden kan variere noe, så se egen timepan.

Timeplanen

Timeplanen viser fagene til elevene, og hvor mange timer de skal ha av hvert fag i løpet av de 190 skoledagene. Allikevel skal vi fortsette å jobbe temabasert, og tverrfaglig, i tråd med ny læreplan, LK20.

Dere vil derfor kunne se at trinn kan organisere timene innenfor følgende fagområder i en kortere eller lengre periode:

  • matematikk og naturfag
  • praktisk-estetiske fag
  • etikk- og samfunnsfag