Organisering av skoledagen

Alle elever er ute fra klokken 8:00 på morgenen, uansett om de er på AKS eller ikke.


Klokkeslett for start og slutt på skoledagen for 1.-5. trinn

1.-4. trinn

Mandag-fredag: 8:30- 13:30 

5. trinn

  • Mandag-onsdag klokken 8:30-13:30
  • Torsdag klokken 8:30-15:00
  • Fredag klokken 8:30-14:15

 Fagene organiseres innenfor følgende fagområder

  • språkfag
  • matematikk og naturfag
  • praktisk-estetiske fag
  • etikk- og samfunnsfag

Eksempel på organiseringen av skoledagen 2018 - 2019 (pdf)