Organisering av skoledagen

Alle elever er ute fra klokken 8:00 på morgenen, uansett om de er på AKS eller ikke.

Start og slutt på skoledagen 

1.–3. trinn: 

Mandag–fredag: 8.30–13.30 

4.6. trinn: 

  • Mandag–onsdag klokken 8.30–13.30
  • Torsdag klokken 8.30–
  • Fredag klokken 8.30–

 
Fagene organiseres innenfor følgende fagområder: 

  • språkfag
  • matematikk og naturfag
  • praktisk-estetiske fag
  • etikk- og samfunnsfag