Hovedseksjon

Kampen for pengene

Kampen for pengene

Her vil elevene få utforske og jobbe med de norske myntenhetene på mange ulike måter. I 1. klasse starter de med å lære seg å kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr og bruke disse i enkle kjøp og salg oppgaver. De eldre trinnene blir også kjent med sedlene opp til 1 000 kr. Tekstoppgaver og praktiske oppgaver om kjøp og salg står i fokus.

Leseforståelse går igjen på alle trinn, og i alle fag. Elevene lærer å svare på spørsmål til tekster og bevise hvor de fant svaret. I matematikk skal elevene også se sammenhengen mellom de ulike regneartene og øve på å vurdere resultater. I denne perioden vil de ulike trinnene jobbe videre med spørreundersøkelser, registrere data i tabell og søylediagram.

De tar med seg kunnskapen om dette fra forrige periode og bruker det de har lært til å samle informasjon om gutter og jenters pengebruk, interesser og skikk og bruk i hverdagen. Her vil det også være naturlig å komme inn på hva som er rettferdig, likt/ulikt og hva som skjer hvis vi ikke følger de normer og regler som er satt i samfunnet. Byggverk og konstruksjoner er tema på 4. trinn.

De lærer om bærende strukturer og hva som gir et byggverk stabilitet og ikke. Noen trinn øver på å skrive om egne opplevelser både på tastatur og med håndskrift. Engelske ord og uttrykk knyttet til priser, mengde, form og størrelse i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser er også noe det jobbes med på de ulike trinnene.