Vår profil

Fernanda Nissen skole utendør

Fernanda Nissen skole stod ferdig til skolestart 22. august 2016. Da ble skolen åpnet av skolebyråd Tone Tellevik Dahl, og 140 skoleelever ble ønsket velkommen som Fernanda Nissen skoles første elever.

Skolebygget har transparente løsninger, moderne spesialrom og er tilrettelagt som lokal kulturstasjon. Skolen ligger på Lillohøyden i Nydalen, under Sagene bydel. I umiddelbar nærhet har vi både Akerselva og byen, og er tilknyttet offentlig kommunikasjon like utenfor skolebygget.

 

Samarbeidende og aktiv læring er nøkkelord for elever og ansatte på Fernanda Nissen. Vi
legger til rette for at elevene får utnyttet sin lærelyst og nysgjerrighet gjennom at de selv bygger og
produserer kunnskap, og er aktivt deltakende i egen og andres læring.


Hos oss opplever elevene en helhetlig og variert skolehverdag. Vi deler inn fagene i fagområder og
jobber temabasert, slik at opplæringen oppleves som relevant og sammenhengende. Læringsøktene
preges av elevaktive arbeidsformer, med fokus på læringsstrategier fremfor faktakunnskap.

Vi utstyrer hver elev med nettbrett, noe som er med på å legge til rette for nettopp dette.
Vi har høye forventninger til læring både faglig og sosialt. Sammen med foresatte og nærmiljø bygger
vi en skole som vi er stolte av å tilhøre, og hvor elevene blir sett, hørt, støttet og utfordret –hver dag.