Vår profil

Fernanda Nissen skole utendør

Skolebygget har transparente løsninger, moderne spesialrom og er tilrettelagt som lokal kulturstasjon. Skolen ligger på Lillohøyden i Nydalen, under Sagene bydel. I umiddelbar nærhet har vi både Akerselva og byen, og er tilknyttet offentlig kommunikasjon like utenfor skolebygget.

Vi lærer sammen

Samarbeidende og aktiv læring er nøkkelord for elever og ansatte på Fernanda Nissen. Vi legger til rette for at elevene får utnyttet sin lærelyst og nysgjerrighet gjennom at de selv bygger og produserer kunnskap, og er aktivt deltakende i egen og andres læring.

Temabaserte læringsøkter

Hos oss opplever elevene en helhetlig og variert skolehverdag. Vi deler inn fagene i fagområder og jobber temabasert, slik at opplæringen oppleves som relevant og sammenhengende. Læringsøktene preges av elevaktive arbeidsformer, med fokus på læringsstrategier fremfor faktakunnskap.

Vi utstyrer hver elev med nettbrett, noe som er med på å legge til rette for nettopp dette. Vi har høye forventninger til læring både faglig og sosialt. Sammen med foresatte og nærmiljø bygger i en skole som vi er stolte av å tilhøre, og hvor elevene blir sett, hørt, støttet og utfordret –hver dag.

Læringsteknologi

På Fernanda Nissen skole bruker vi iPad som læringsverktøy. Vi har 1:1 dekning.

Byrådet vedtok i 2016 en strategi for bruk av læringsteknologi i Osloskolen. Strategien inneholder ulike tiltak som skal følges opp av Utdanningsetaten i perioden 2017–2019.

 Strategien dekker følgende hovedområder:

  • Bedre pedagogisk bruk av læringsteknologi
  • Utvikling av ny læringsteknologi basert på skolens behov
  • Økt kunnskap om læringsteknologi

Nyere forskning og erfaring viser at økt bruk av læringsteknologi blant annet kan gi:

  • Bedre tilpasset opplæring
  • Økt motivasjon for læring
  • Bedrede grunnleggende ferdigheter
  • Progresjon i fag
  • Bidra til at flere elever fullfører og består videregående opplæring
  • Bruk av læringsteknologi i skolen har også en selvstendig verdi da elevene blir vant til å bruke tilsvarende teknologi som de møter i hjemmet og senere i arbeidslivet.


Bruk av læringsteknologi skal imidlertid alltid ha elevenes læring som mål. Forskning og erfaring viser at læringsteknologi i seg selv ikke skaper god læring, og at en høy dekning av digitale enheter ikke er ensbetydende med økt læring. Det er i kombinasjon med digitalt kompetente lærere, god tilgang på digitale enheter og godt digitalt innhold at de gode læringsopplevelsene skapes.

Åpnet i 2016

Fernanda Nissen skole stod ferdig til skolestart 22. august 2016. Da ble skolen åpnet av skolebyråd Tone Tellevik Dahl, og 140 skoleelever ble ønsket velkommen som Fernanda Nissen skoles første elever.