Hovedseksjon

Vår profil

Fernanda Nissen skole utendør

Skolen har flotte, lyse og moderne undervisningsrom, med transparente løsninger og gode spesialrom. Skolen er bygd for fire paralleller på hvert trinn, og inneværende skoleår har vi i underkant av 500 elever.

Samarbeidende og aktiv læring er nøkkelord for elever og ansatte på Fernanda Nissen skole og Aktivitetsskole. Vi jobber temabasert og bruker både læringsbrett, bøker, blyant og papir, konkretiseringsmateriell, fysisk aktivitet og lek.

Vi legger til rette for at elevene er aktivt deltakende i egen og andres læring. Vår ambisjon er å gjøre skoledagen mer relevant for elevene, samt styrke og bygge gode klassemiljøer. Aktivitetene på AKS følger temaene fra skolen gjennom året og kjennetegnes ved kreativitet, samarbeid og trivsel.

Vi bygger laget rundt eleven gjennom alt vi gjør, både faglig og sosialt, og det er et tett samarbeid mellom skole og AKS. Visjonen har siden oppstarten vært «Vi lærer sammen».