Innskriving og skolestart

Barnet må skrives inn ved nærskolen selv om: 

 • du skal søke om utsatt skolestart
 • det søkes om opptak til spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
 • familien planlegger flytting før skolestart i august
 • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen. Les om skolebytte.

 

Tildeling av skoleplass

November

1. november henter vi inn bostedsadressene til elever som skal starte på skolen kommende høste fra det sentrale folkeregisteret.

Desember

Innskrivning til nærskolen skjer i løpet av desember. Vi sender invitasjon med innskrivningsdato til foresatte som har barn som bor i skolens inntaksområde per 1. november. Meld fra til skolen dersom dere flytter ut av skolens inntaksområde etter innskrivning. 

Februar

Innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass. I februar sender skolene ut informasjonsbrev til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole. Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som tilhører skolen. 

April/mai

I månedsskiftet april/mai får du et nærskolevedtak som gir en endelig bekreftelse på hvilken skole eleven tilhører. Vedtaket tar utgangspunkt i folkeregistrert bostedsadresse på vedtakstidspunktet. Du kan klage på nærskolevedtaket.

 • Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april måned vurderes på lik linje med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet.
 • Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet gjør at skolen i inntaksområdet må fatte et nytt nærskolevedtak.
 • Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole. Les om hvordan dere søker om å bytte skole. 


Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Dersom nærskolen ikke har ledig plass, fatter nærskolen vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser. Skolen må da vurdere hvilke elever som skal henvises til naboskoler med ledig kapasitet. Kriteriene som skal hensyntas i denne vurderingen er:

 • Lengden på skoleveien
 • Skoleveiens egnethet med tanke på trafikksikkerhet
 • Sikring av samlede nærmiljøer
 • Særlige forhold, f.eks. elever med særskilte behov.
 • Søsken på samme skole


Finn din skole


Vi flytter til Oslo etter innskriving, hva skjer?

Om dere flytter til Oslo før barnet skal begynne på skole: Ta kontakt med skolen barnet tilhører ut fra deres nye adresse. Her kan du se hvilken skole ditt barn tilhører.