Skolebytte

Skolebytte ved skolestart (1. klasse): 

For skolestartere kan baksiden av innskrivningsskjemaet benyttes for å søke om skolebytte. Du vil få svar på søknaden i april/mai. Dersom du søker om å bytte skole etter skolestart, kan søknaden enten sendes som brev eller epost direkte til skolen du ønsker å bytte til.
Skolebytte for elever som har begynt på skolen
For å bytte skole må du sende et brev eller en e-post til skolen du ønsker at barnet ditt skal gå på.


Søknaden må inneholde:

 • navn og fødselsdato på elev
 • klassetrinn
 • hvilken skole eleven tilhører i dag
 • begrunnelse for ønske om skolebytte

Skolebytte for elever som skal starte på ungdomsskolen

Ved søknad om skolebytte før oppstart av 8. trinn vil du ikke få svar på søknaden før i april/mai. Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskolen dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke dette gjøres, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen som eleven egentlig sokner til.

Skolebytte ved flytting til Oslo

Du må melde fra om flytting til skolen der eleven går. Skolen har da ansvaret for å melde flyttingen til tilhørende nærskole i Oslo. Foresatte skal likevel kontakte skolen hvor eleven skal begynne for å avtale oppmøte. Om du flytter til Oslo fra utlandet og eleven ikke har gått på skole i Norge før flytting må du ta direkte kontakt med skolen eleven tilhører ut fra bostedsadresse. Nærskolen har da ansvaret for å finne plass for eleven. Enten ved egen skole eller ved nærmeste skole med ledig plass.


Rangering av søknader

Ved rangering av søknader gis prioritet til søknader som har sin årsak i:
 • om søker bor i nærhet av skolen.
 • søsken ved skolen.
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.
 • sosiale og/eller medisinske forhold.
 • ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø.
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen.
 • praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller lignende.

 

Klage

Klage sendes til skolen du ønsker å bytte til innen 3 uker etter du har fått avslag på søknaden. Om skolen ikke endrer på avslaget videresendes klagen til Utdanningsadministrasjonen, som deretter sender klagen til Fylkesmannen for Oslo og Akershus for videre behandling.