Hovedseksjon

Om AKS på Fernanda Nissen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Hvem jobber på Aktivitetsskolen?

AKS-leder: Antonietta Calenius-Lillelid (Netta) 

Baseleder på 1. og 2. trinn: fungerende Sunniva Standeren

Baseleder på 3. og 4. trinn: Johannes Morrotaja

Kokk: Luisa Calapini- Mastrile

Telefon:
1. og 2. trinn: 902 13 244

3. og 4. trinn: 909 25 635

 

Oppmøte/ Garderober

1. trinn: Dere skal bruke inngang B. Garderoben er i 2. etg 

2. trinn: Dere skal bruke inngang C. Garderoben er i 2. etg.

3. trinn: Dere skal bruke inngang B. Garderoben er i 3. etg.

4. trinn: Dere skal bruke inngang C. Garderoben er i 3. etg.

Morgen AKS

Aktivitetskolen har morgenåpent ute hver skolehverdag fra kl. 07.30 – 08.15.

Her er det voksne ute med vester som tar imot barna,

 

Skolen er en miljøskole, og hva betyr det?

Bygget består av såkalte 'rene' og 'skitne' soner. Dette betyr at barna tar av seg utesko i egen garderobe, før de går videre inn i bygget til hver sin garderobeplass. Alle barna trenger innesko. Sørg for at dette er på plass fra dag 1.

 

Påkledning

Ha med klær for all slags vær, samt skiftetøy. Klærne skal henge på fast plass i garderoben. Det er fint om klær og eiendeler merkes med barnets navn.

 

Informasjonsflyt

Informasjon om Aktivitetsskolen, planer, kurs og aktivitetsinformasjon finner dere på skolens hjemmeside. Informasjonen sendes også ut på mail til de som har oppgitt sin mailadresse til oss. Vi prøver å unngå å utgi for mange skriv og informasjon på papir av hensyn til miljøet.

Daglige beskjeder sendes på SMS til AKStelefonene til den aktuelle base. Det kan også gis muntlige beskjeder til krysseansvarlig på morgenAKS ved levering. Disse beskjedene skal helst være gitt innen klokken 13.30. Etter dette tidspunktet kan vi heller ikke love at vi har mulighet til å svare om dere ringer, men vi gjør alltid vårt beste. Under AKS-tid fra kl. 13.30 – 16.45 ønsker vi å begrense telefonbruken slik at de ansatte i størst mulig grad kan bruke arbeidstiden sin sammen med barna istedenfor i telefonen. Faste avtaler kan også ordnes og står tilgjengelig på krysselistene slik at den krysselisteansvarlige enkelt kan finne frem til aktuell informasjon. Slike beskjeder ønsker vi å motta skriftlig.

Av sikkerhetsmessige hensyn er det viktig at vi får skriftlig beskjed om det er noen andre enn foresatte som skal hente og/eller levere barnet. Oppgi alltid navn til den som skal hente og barnets relasjon til vedkommende. Eks. barnets bestemor/tante/kusine/nabo.

Fyll gjerne ut et avtaleskjema. Dette får du om du tar kontakt med en av de ansatte.

Rutiner

I likhet med overganger er rutiner noe vi jobber med hver dag på aktivitetsskolen. Vi ønsker stadig å forbedre oss og mottar gjerne tilbakemeldinger både på det vi gjør bra og det vi kan bli enda bedre på.

Ved henting:

Kl. 13.30 - 16.45. Vi har egen krysseliste ute for 1./2. trinn og en for 3./4. trinn. Henvend dere til de så sørger vi for at barna kommer ut. 

Vi minner om at AKS stenger klokken 16.45. Dette betyr at lokalene skal være ryddet, tømt og låst kl.16.45.

 

Skulle det være spørsmål eller noe dere ønsker å formidle til oss vedrørende barnet/barna deres, ønsker vi at dere tar direkte kontakt med oss på AKS.

Et godt samarbeid bygges på kommunikasjon og gjensidighet. Vi lærer sammen!