Om AKS på Fernanda Nissen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Hvem jobber på Aktivitetsskolen?

Leder: Bjørnar Holsæter

1. trinn:

Baseleder: Cristine Andersen

Øvrige ansatte 1. og 2. trinn:  Robert Gillan, Alexander Løkken, Mirela Jonuzi, Pia Nielsen , Marit Slaabraaten, Synne Svorstøl, Mikale Stene, Arez Pour

2. trinn:

Baseleder: Tone Seltun

Øvrige ansatte 3. og 4. trinn: Fredrik Martinsen,  Barbro Geving, Mina Bakken, Hojin Jassem, Christian Knutsen, Kai Yucedag , Elias Lie

3. og 4. trinn:

Baseleder: Steffen Rogne Johansen

Øvrige ansatte: Jon Anders Finnerud, Lasse Thune,  Christina Mauer, Annelie Olsbø,

 

Kokk: Luisa Mastrile

 

Telefon:

1. trinn: 909 25 635

2. trinn: 902 13 244

3. og 4. trinn: 902 13 283

Oppmøte/ Garderober

1. og 3. trinn: Dere skal bruke inngang B. Garderoben er i 2. etg.

2. og 4. trinn: Dere skal bruke inngang C. Garderoben er i 2.etg.

 

Morgen AKS

Aktivitetskolen har morgenåpent hver skolehverdag  fra 07.30 – 08.00

Under morgenAKS kan barna ta med seg frokost, spille brettspill, tegne, perle eller være på LEGO rommet når dette åpner.Det er viktig at barna får en best mulig start på dagen, derfor tilbyr vi kun rolige aktiviteter.

Leveres barnet etter 08.00 skal barnet ikke krysses inn på morgenAKS. Barna som da befinner seg inne på AKS gjør seg i denne tiden klare til å gå inn i læringsrommene.

Kl. 08.00 er det inspeksjon ute hvor de barna som ikke er inne på morgenAKS stiller seg opp under riktig klassetrinn lapp sammen med en ansatt som skal følge dem opp til læringsrommene når det ringer inn.

Skolen er en miljøskole, og hva betyr det?

Bygget består av såkalte 'rene' og 'skitne' soner. Dette betyr at barna tar av seg utesko i egen garderobe, før de går videre inn i bygget til hver sin garderobeplass. Alle barna trenger innesko. Sørg for at dette er på plass fra dag 1.

Påkledning

Ha med klær for all slags vær, samt skiftetøy. Klærne skal henge på fast plass i garderoben.

Informasjonsflyt

Informasjon om Aktivitetsskolen, planer, kurs og aktivitets info. finnes på skolens hjemmeside. Vi ønsker også at den ene tavlen på AKS rommet skal bli en infotavle hvor det henges opp generell info om ukeplaner, kursgrupper o.l. ved inngangen til AKS-rommet. Informasjonen sendes også ut på mail til dem som har oppgitt mailadresse. Vi prøver å unngå å utgi for mange skriv og info på papir av hensyn til miljøet.

Daglige beskjeder sendes på SMS til AKS telefone til basene. De kan også gis muntlig beskjed til krysseansvarlig på morgenAKS ved levering. Disse beskjedene skal helst være gitt innen kl 13.30. Etter dette tidspunktet kan vi heller ikke love at vi har mulighet til å svare om dere ringer. Under AKS tid fra 13.30 – 16.45 ønsker vi å begrense telefonbruken slik at de ansatte i størst mulig grad kan bruke arbeidstiden sin sammen med barna istedenfor på telefonen. Faste avtaler kan også ordnes og står tilgjengelig på krysselistene slik at den krysseliste ansvarlig enkelt kan finne frem informasjonen. Slike beskjeder er også best å motta skriftlig.

For sikkerhetens skyld er det viktig at vi får skriftlig beskjed om det er noen andre enn de faste som skal hente og/eller levere barnet. Oppgi alltid navn til den som skal hente og barnets relasjon til personen. Eks barnets bestemor/tante/kusine/nabo.

Fyll gjerne ut et avtaleskjema. Be om et av de ansatte.   

Rutiner

I likhet med overganger er rutiner noe vi jobber med hver dag. Vi ønsker bare å bli bedre, og takker dere igjen for tålmodigheten dere har hatt med oss. Dette gjelder særlig når det kommer til krysselistene. Vi ber dere å ha forståelse for at vi fortsatt er i oppstartfase og disse listene kommer til å være i forandring – forhåpentligvis til det bedre – i en stund fremover.

Enn så lenge har vi bestemt at listene skal:

-          13.30- 15.00: gi beskjed til en ansatt at du har hentet barnet,

-          15.00- 16.45: Listene vil være i eller utenfor inngang B fast.

Vi minner om at stengetiden er 16.45. Dette betyr at lokalene skal være ryddet, tømt og låst kl.16.45.

Skulle det være spørsmål eller noe dere ønsker å formidle til oss vedrørende barnet/barna deres, ønsker vi at dere tar direkte kontakt med oss på AKS.

Et godt samarbeid bygges på kommunikasjon og gjensidighet.

Vi lærer sammen!

Mvh alle ansatte på AKS

Fernanda Nissen skole