Skolehelsetjenesten

Fernanda Nissen skole har to helsesykepleiere tilknyttet skolen. 

Helsesykepleier: Silvia Vargas
Telefon: 902 49 011
E-post: silvia-marie.vargas@bsa.oslo.kommune.no
Tilstede: Mandag-torsdag 8:00-14:30. Fredag etter avtale.

Helsesykepleier: Kristin Hiorth Andersen
Telefon: 459 71 879
E-post: kristin.hiorth@bsa.oslo.kommune.no 
Tilstede: Onsdag og torsdag 8:00-14:30. Fredag etter avtale.

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. De samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern.

Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Hos helsesykepleier kan du få svar på spørsmål om alt fra sykdom og vaksiner til mobbing og pubertet. Velkommen innom kontoret!