Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere på 1.-7. trinn

Navn: Aslaug Eide
Telefon: 958 44 480
E-post: aslaug.eide@bsa.oslo.kommune.no 
Tilstede: Mandager og tirsdager fra kl. 8.00-15.00

Navn: Heidi Skree Øvereng
Telefon: 90539452
E-post: heidiskree.overeng@bsa.osko.kommune.no 
Tilstede mandag-torsdag fra kl. 09.00-15.00

Skolehelsetjenesten https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/

Alle bydelens skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Skolehelsetjenesten har flere faste tilbud, gir råd og veiledning på alle klassetrinn, og befinner seg i skolens egne lokaler. Finn ut når helsesykepleier og andre er tilgjengelig på nettsiden til skolen din.

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Velg barnet det gjelder og klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Helsesykepleier har bl. Annet ansvar for oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbud om helsekontroller

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider

Helsestasjon for ungdom, HFU (12 – 23 år), Bydel Sagene, https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/sagene-helsestasjon-for-ungdom-hfu/

Kontakt: hfu@bsa.oslo.kommune.no

Ved helsestasjon for ungdom jobber helsesykepleier, psykolog, ruskonsulent og lege.

Andre tilbud, tjenester ved HFU:

  • Rådgivning ved for eksempel spiseforstyrrelser, problemer hjemme eller rusproblemer
  • Tilbyr råd og veiledning til ungdom om rus, psykisk- og seksuell helse
  • Tester for seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer) eller graviditet
  • Veiledning i bruk av prevensjon (p-piller, spiral og annen prevensjon) og uønsket graviditet