Hovedseksjon

Tellus

Landskap og landskapsformer hører naturlig hjemme i temaet og vi samtaler om bruken av kart, og hvordan vi for eksempel kan lese av land, vann og landegrenser.

Feiring av samenes nasjonaldag 6. februar, markerer vi med en aldersblandet dag med alle elevene. Elevene vil samtale om personer og innhold i eventyr og fortellinger, film og TV-program. Vi setter geografien i sammenheng med å lytte til og samtale om likheter og forskjeller på eget språk, dialekt og nynorsk.  Det norske språket har mange ordtak, faste uttrykk, språklige bilder og virkemidler som vi utforsker.

Stille spørsmål om naturopplevelser og menneskets plass i naturen faller også under dette temae. Beskrive egne observasjoner i naturen, for eksempel trær i de ulike årstidene eller årstidene i seg selv, måle temperatur og nedbør er ferdigheter vi også er innom.

Etter Norden bærer det ut i det spennende universet.

Dette er et tema som engasjerer elevene. Vi jobber med fantasitekster og egne opplevelser på 1. trinn. Leseforståelse jobbes det aktivt med og hvordan stemmebruk skaper mening. Å forklare hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre faller naturlig i temaet. Månefaser og hvordan det blir natt og dag på jorda lærer vi også om.

Begreper som døgn, måned, år og årstid møter elevene gjennom hele året, men vi vil i denne perioden gå mer i dybden av disse begrepene. Å kunne gjenkjenne og peke ut stjernebilder er tema på de høyere trinnene. Elevene vil bruke enkle kart for å finne de ulike himmelretningene og tidsforskjellene. De skal også lære om myter og sagn knyttet til de ulike stjernebildene. I denne perioden vil elevene øve på å variere ordvalg og setningsoppbygging i egen skriving og skrive digital sammensatt tekst om utvalgte planeter.

Elevene skal også utforske fenomener knyttet til luft og kunne bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner. I den forbindelse vil det være naturlig å diskutere hvordan vi sorterer viktig og mindre viktig informasjon. De høyere trinnene arbeider med multiplikasjon og divisjon, mens de lavere trinnene jobber med matematiske symboler som likhetstegnet og ulike regnestrategier.