Hovedseksjon

Kunst på Fernanda Nissen

Bibliotek

Det visuelle mangfoldet kan gi skolens elever en innføring i billedkunstens betydning, både i historisk og samtidig sammenheng. Billedkunst er en kilde til kunnskap og utforskning, spill og lek. Det dreier seg om et fag med lange tradisjoner, på linje med språk, matematikk og historie. Kunsten kan stimulere til individuell kreativitet og bidra til kunnskap med forbindelse til andre fagfelt.

Et felles trekk ved kunsten er det litterære og visuelle innholdet som barn og ungdommer kan relatere seg til. Forskjellige temaer dukker opp: historie, eventyr, barns aktiviteter, tid og identitet.