Strategisk plan

En god skole kjennetegnes av at opplæringen er sammenhengende, planlagt og tillært i fellesskap av lærere (og ledere). Dette forsterker de samme faglige ideene og gjør at elevene vil lære mer, uavhengig av hvilke lærere de har. Samarbeid om elevenes læring er grunnlaget for vår praksis.

Fire dager i uken er avsatt til samarbeidstid for pedagogisk ansatte og ledelse og danner grunnlaget for kvalitetssikret gjennomføring og evaluering av undervisningens effekt på elevers læring.

Elevenes læring skjer i læringsrommet. Her avgjør lærerens klasseledelse, høye forventninger og evne til å skape nysgjerrighet og engasjement for faget, graden av suksess. I tillegg til varierte, hyppige og systematiske fremovermeldinger til eleven.

God rekruttering, tett samarbeid med foresatte, høy undervisningskvalitet og vurderingskompetanse blant ansatte er hovedstrategiene for å sikre elever gode grunnleggende ferdigheter og et trygt læringsmiljø ved Fernanda Nissen skole.