Oslo musikk- og kulturskole

Aktiviteter fra musikk- og skolekorpset

Undervisningen vil foregå i Fernanda Nissen skolens flotte lokaler i Nydalen. Tilbudet er åpent for skolens elever og alle andre som ønsker det, så langt det er plass! 

Oslo musikk- og kulturskole tilbyr både dans og teater. 

Les mer på nettsidene til Oslo musikk- og kulturskole: www.oslokulturskole.no