Hovedseksjon

Du og jeg og vi to

Jente tar "high five" med en hjerne

I du og jeg og vi to lærer vi om familieliv før og nå, og blir bedre kjent med oppgaver, relasjoner og ord knyttet opp mot familie. Knyttet opp mot familie og seg selv, er det noen som plasserer hjemsted på kart. Elevene deltar i samtaler om tanker knyttet til gleder, sorg, vennskap og ensomhet, og hvordan følelser påvirker oss. Noen trinn lærer om sansene og andre om kjønnsroller.

De laveste trinnene øver på å beskrive ytre og indre kroppsdeler, mens de eldre trinnene går dypere inn i hvordan fordøyelsessystemet fungerer og forklarer hvordan kroppen beveger seg ved hjelp av muskler og skjelett. Immunsystem, vaksiner, samt psykisk og fysisk helse henger også tett opp mot å lære hvordan kroppen vår fungerer, og hvordan vi kan ta best mulig vare på den.

Nettvett og demokratiske valg er også i fokus i du og jeg og vi to for noen trinn, og henger tett sammen med hvilke valg vi tar og hvordan vi påvirker oss selv og de rundt oss. Like mange, større enn, mindre enn, forlengs og baklengs er aktuelle begreper for 1. trinn. Koble tall og mengde, bygge mengder opp til 10, 100 og 1000 øves det på i matematikk. 

Alle elever får en introduksjonsøkt på hva Growth Mindset er, og hvordan vi kan hjelpe oss selv når det oppstår utfordringer i hverdagen. Alle lærer at hjernen er elastisk og kan trenes som en muskel. Denne strategien hjelper vi elevene med i alle fag hele året. Hvis du ønsker å vite mer om tankesettet kan du se denne videoen fra Ted Talks fra september 2014.