Hovedseksjon

Fernanda Nissen skolekor

Fernanda Nissen skolekor Vi synger sammen

Hva synger vi? I skolekoret synger vi mange forskjellige sanger, fra MGPjr-sanger og pop til folketoner, julesanger og viser. Gjennom sang og musikklek får barna får utvikle stemmen sin og trening i å lytte til hverandre. Barna får uttrykke seg gjennom sang og musikk, både sammen med andre og i mindre grupper eller solo. I hovedkoret synger vi også flerstemt og sangerne får større utfordringer.

Når og hvor øver vi? Øvelsene er på onsdager i Kunnskapstrappa. Vi øver hver uke med unntak av i skolens ferier. Fra høsten 2023 er øvingstidene:

13.30-14.00 Minikoret (1. trinn)

14.00-14.45 Hovedkoret (4.-7. trinn)

14.45-15.10 Fernandasangerne (5.-7. trinn)

15.20-16.00 Aspirantkoret (2.-3. trinn)

Dirigent og styre: Dirigenten for koret er Elisabet Voll Ådnøy, som er utdannet sanger og musikkpedagog ved Norges musikkhøgskole. Koret har også et styre av foresatte, og vi er medlem i organisasjonen Ung i Kor.

Konserter, seminarer, opptredener: Koret arrangerer egne konserter i løpet av året og vi har iblant helgeseminarer, med fokus på det sosiale, sang og annet gøy. Vi deltar aktivt i livet på Fernanda Nissen skole. Vi synger på julegrantenning, 17. mai, og andre samlinger i skolens regi. Vi reiser også på Ung i kors arrangementer og møter sangere fra andre kor. Alle kormedlemmene får utdelt en egen T-skjorte med korets logo på. På konserter har vi enten kostymer eller kor-T-skjortene på.

Hva koster det? Det koster kr. 550,- pr semester å være medlem i koret (275 kr for søsken).

Hva forventes av korforesatte? Vi trenger foresattes hjelp i forbindelse med konserter og seminarer, til å bake, eller andre småoppgaver i forbindelse med korets arrangementer. Mye arbeid er det ikke. I korets Facebookgruppe, «Fernanda Nissen Skolekor (intern)», kan korforesatte følge med på korets timeplan og program og ha kontakt med hverandre. Hver vår er det årsmøte hvor vi velger styre.

Hvordan melder man seg inn? Alle som vil kan komme på en øvelse og prøve ut koret. Innmelding gjøres via eget skjema, eller eventuelt på en e-post til fernandanissenskolekor@gmail.com. Send gjerne en e-post om du har andre spørsmål også.

Velkommen til Fernanda Nissen skolekor!