Hovedseksjon

Fernanda Nissen skolekor

Fernanda Nissen skolekor Vi synger sammen

Hva synger vi? 

I skolekoret synger vi mange forskjellige sanger, fra MGPjr-sanger og pop til folketoner, julesanger og viser. Gjennom sang og musikklek får barna får utvikle stemmen sin og trening i å lytte til hverandre. Barna får uttrykke seg gjennom sang og musikk, og alle som vil får synge solo. I hovedkoret synger vi også flerstemt og sangerne får større utfordringer.

Når øver vi?

Øvelsene er på onsdager i Kunnskapstrappa. Vi øver hver uke med unntak av i skolens ferier. Fra høsten 2022 er øvingstidene:

Minikoret, 1. trinn: kl. 13.45-14.15

Aspirantkoret, 2.-3. trinn: kl. 14.15-14.50

Hovedkoret, 4.-7. trinn: kl. 15.00-15.45

5.-7. trinn: kl. 15.45-16.15

Konserter, opptredener, seminarer

Koret er en aktiv deltager i livet på Fernanda Nissen skole. Vi synger på fellessamlinger og på andre markeringer i skolens regi, som flaggheisingen på 17. mai. Koret arrangerer også egen julekonsert og sommerkonsert. I tillegg har vi i blant helgeseminarer, med fokus på det sosiale, sang og annet gøy. 

Dirigent og styre

Dirigenten for koret er Elisabet Voll Ådnøy, som er utdannet sanger og musikkpedagog ved Norges musikkhøgskole. Koret har også et foreldrestyre, og vi er medlem i organisasjonen Ung i Kor. 

Hva forventes av korforeldre?

Vi trenger foreldres hjelp i forbindelse med konserter og seminarer, til å bake, eller andre småoppgaver i forbindelse med korets arrangementer. Mye arbeid er det ikke. Vi oppfordrer foreldre til å samarbeide om henting og kjøring de gangene det er nødvendig. I korets Facebookgruppe («Fernanda Nissen Skolekor (intern)») kan korforeldre følge med på korets timeplan og program og ha kontakt med hverandre. Hver vår er det årsmøte hvor vi velger styre. Alle kormedlemmene får utdelt en T-skjorte med korets logo på. På konserter har vi enten kostymer eller kor-T-skjortene.

Koster det noe?

Det koster kr 500,- pr semester å være medlem i koret. Dette dekker: 

  • Dirigentens lønn
  • 1 t-skjorte ved innmelding
  • Helgeseminar (leie av lokale etc.)
  • Diverse matserveringer på konserter, seminarer etc.
  • Kortreff i regi av "Ung i kor"

Hvordan melder man seg inn?

Alle som vil kan komme på øvelse og prøve ut koret. Innmelding gjøres på https://fernandanissenskolekor.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding, eller eventuelt på en e-post til fernandanissenskolekor@gmail.com.

Send gjerne en e-post om du har andre spørsmål også.

 

Velkommen til Fernanda Nissen skolekor!