Fernanda Nissen skolekor

Hva synger vi?

I skolekoret synger vi mange forskjellige sanger. Gjennom sang og musikklek får barna får utvikle stemmen sin og trening i å lytte til hverandre. Barna får øve seg i å uttrykke seg gjennom stemmen, og alle som vil får synge solo. På programmet står alt fra MGPjr-sanger og pop til folketoner, julesanger og viser.

Når øver vi?

Korøvelsene er hver uke og vi følger skoleruta. Koret øver på skolen i AKS-tiden, men også de som ikke går på AKS er velkommen til å være med i koret. Koret er delt i to grupper: 1. klasse øver for seg, og resten av koret øver sammen. På opptredener synger alle trinn sammen.

Konserter, opptredener, seminarer

Koret er en aktiv deltager i livet på Fernanda Nissen skole. Vi synger på fellessamlinger og på andre markeringer i skolens regi, som flaggheisingen på 17. mai. Koret arrangerer også egen vårkonsert og julekonsert, og disse konsertene har vi enten på skolen eller på et egnet sted i bydelen eller byen. I tillegg har koret helgeseminarer én lørdag pr semester, der vi vektlegger det sosiale, synger og gjør andre morsomme ting sammen.

Dirigent og styre

Korets faste dirigent er Elisabet Voll Ådnøy. Hun er utdannet sanger og musikkpedagog ved Norges musikkhøgskole, og jobber som dirigent og sangpedagog i Oslo-området.

Koret drives av et styre som består av foreldre i koret. Koret tilhører organisasjonen Ung i kor.

Hva forventes av korforeldre?

Vi trenger foreldres hjelp i forbindelse med konserter og seminarer, til å bake, eller andre småoppgaver i forbindelse med korets arrangementer. Mye arbeid er det ikke. Vi oppfordrer foreldre til å samarbeide om henting og kjøring de gangene det er nødvendig. I korets Facebookgruppe kan korforeldre følge med på korets timeplan og program og ha kontakt med hverandre. Hver vår er det årsmøte hvor vi velger styre.

Trenger koristene noe spesielt?

Sangerne trenger en plastmappe til å ha sangtekster i. Alle kormedlemmene får utdelt en T-skjorte med korets logo på. På konserter har vi enten kostymer eller kor-T-skortene. På 17. mai synger vi i vår egen finstas.

Koster det noe?

Det koster kr 500,- pr semester å være medlem i koret. Dette dekker:

  • Dirigentens lønn
  • 1 T-skjorte ved innmelding
  • Helgeseminarer (leie av lokale etc)
  • Diverse matserveringer på konserter, seminarer etc.
  • Kortreff i regi av Ung i kor

Hvordan melder man seg inn?

Alle som vil kan komme på øvelse og prøve ut koret. Innmelding gjøres her

Vi gleder oss til et nytt semester med mange nye og gamle korister! Velkommen til Fernanda Nissen skolekor!

Lurer du på noe, så kan du ta kontakt med korets dirigent, Elisabet på tlf 952 02 121 eller styreleder Gry på tlf 906 24 960.

Se også korets Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/2237533733179962/

Eller send en mail til fernandanissenskolekor@gmail.com