Fernanda Nissen skolekor

Hva synger vi?

I skolekoret synger vi mange forskjellige sanger! Målet er at barna skal ha en plattform å utfolde sin egen kreativitet på sammen med de andre barna. Gjennom sanger og musikk-leker får barna utvikle stemmen sin og trening i å lytte til hverandre. I tillegg får de beveget på seg til musikk og utforsket teater i musikken.
Barna får øve seg i å uttrykke seg gjennom stemmen, og alle som vil får synge solo. På programmet står alt fra MGPjr-sanger og pop til folketoner, nye og gamle barnesanger, julesanger og viser.

Når øver vi?

Korøvelsene foregår på onsdager. Vi tar smittevernreglene på alvor og følger de til enhver tid gjeldende regler fra Udir og FHI. Trinnene er derfor delt i to, så hvert barn har øvelse annenhver onsdag. Vi følger skoleruta. Koret øver på skolen i AKS-tiden, men også de som ikke går på AKS er velkommen til å være med i koret! På opptredener synger vi sammen alle sammen, så fremt restriksjonene tillater det.

Konserter, opptredener, seminarer 

Koret er en aktiv deltager i livet på Fernanda Nissen skole. Vi synger på fellessamlinger og på andre markeringer i skolens regi, som flaggheisingen på 17. mai. Koret arrangerer også egen vårkonsert og julekonsert, og disse konsertene har vi enten på skolen eller på et egnet sted i bydelen eller byen. I tillegg har koret helgeseminarer én dag pr semester, der vi vektlegger det sosiale, synger og gjør andre morsomme ting sammen.

Dirigent og styre

Korets dirigent høsten 2020 er Kristina Mariell Dulsrud Klungnes. Hun har en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i utøvende musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen i Oslo. Hun har i tillegg en videreutdanning i filmmusikk-komposisjon fra Høgskolen i Innlandet og studerer for tiden Praktisk-pedagogisk utdanning i sang ved Barratt Due musikkinstitutt. Hun underviser barn, unge og voksne i sang og musikkteori. Hun har dirigert flere kor, ledet allsang, dans og teater. Koret drives av et styre som består av foreldre i koret. Koret tilhører organisasjonen Ung i kor.

Hva forventes av korforeldre?

Vi trenger foreldres hjelp i forbindelse med konserter og seminarer, til å bake, eller andre småoppgaver i forbindelse med korets arrangementer. Mye arbeid er det ikke. Vi oppfordrer foreldre til å samarbeide om henting og kjøring de gangene det er nødvendig. I korets Facebookgruppe kan korforeldre følge med på korets timeplan og program og ha kontakt med hverandre. Hver vår er det årsmøte hvor vi velger styre.

Trenger koristene noe spesielt?

Sangerne trenger en plastmappe til å ha sangtekster i. Alle kormedlemmene får utdelt en T-skjorte med korets logo på. På konserter har vi enten kostymer eller kor-T-skjortene. På 17. mai synger vi i vår egen finstas. 

Koster det noe?

Det koster kr 500,- pr semester å være medlem i koret. Dette dekker: 

  • Dirigentens lønn
  • 1 T-skjorte ved innmelding
  • Helgeseminarer (leie av lokale etc)
  • Diverse matserveringer på konserter, seminarer etc.
  • Kortreff i regi av Ung i kor

Hvordan melder man seg inn?

Alle som vil kan komme på øvelse og prøve ut koret. Innmelding gjøres her. Eventuelt på en mail til fernandanissenskolekor@gmail.com.

Vi gleder oss til et nytt semester med mange nye og gamle korister! Velkommen til Fernanda Nissen skolekor!

Lurer du på noe, send en mail til fernandanissenskolekor@gmail.com

Se også korets Facebookgruppe.