Hovedseksjon

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen er en årlig nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for foresatte med skolebarn under 18 år. Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 få invitasjon til å delta. Undersøkelsen sendes til kun én foresatt per barn. Det er altså ikke alle foresatte som får den tilsendt.

Undersøkelsen handler først og fremst om de foresattes oppfatning av sitt barns trygghet og trivsel, det vil si det psykososiale miljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet om barns faglige og sosiale utvikling.

Les om Foreldreundersøkelsen på Oslo kommunes nettsider