Hovedseksjon

Kampen for miljøet

Miljøagentene

Nærområdet utforskes og elevene deltar i samtaler om hvordan vi kan ta vare på naturen. De fleste trinnene kommer i denne forbindelse innom temaet kildesortering og snakker om hvorfor det er viktig å kildesortere. De muntlige ferdighetene å argumentere og diskutere er noe de eldre elevene vil bli kjent med og øve på.

I kunst og håndverk har vi fokus på gjenbruk og elvene får blant annet lage noe nytt av ting som de vanligvis hadde kastet. De eldre trinnene lærer om biologisk nedbrytning og kretsløp i naturen. I denne perioden gjennomføres det ulike forsøk og elevene lærer å skrive en rapport. De lavere trinnene jobber også med å skrive beskrivende tekster og å bruke fantasien når de skriver. I matematikk på de høyere trinnene jobbes det med å samle og sortere data, og å lage tabell og søylediagram. Regnestrategier, klokka og måling er også områder de ulike trinnene vil jobbe med.