Hovedseksjon

Julefrokost i læringsrom

On. 7.12. 8:30

fr. 16.12. 9:00

I klassenes læringsrom

Alle trinn på skolen vil gjennomføre julefrokost som en del av juleavslutningen. Rekkefølgen vil være: 5.-7. trinn første uken, og 4.-1. trinn andre uken. Mer informasjon kommer fra trinn/kontktalærer.