Skolestart

Ma. 19.8.

8:3013:30

Første skoledag for 2. - 6. klasse 8:30 - 13:30.

Første skoledag for 1. klasse 9:00 - 13: 30, vi møtes i skolegården.