Oppdatert informasjon om førskoledagene

Skolegård

Kjære førsteklassing

Hjertelig velkommen til førskoledag på Fernanda Nissen skole. I år vil førskoledagen bli over to dager og i små grupper fordelt på ulike tidspunkt som et smitteforebyggende tiltak for barn og ansatte i skolen. Barna har med egen drikkeflaske og skrivesaker til førskoledagen.

Denne dagen skal du få møte noen klassekamerater og læreren som skal være sammen med deg i 1. klasse ved skolestart. Vi møtes inne ved inngang A til følgende tidspunkt:

Tirsdag 9.juni

Tid

Onsdag 10.juni

Tid

A1

08.45

C1

08.45

A2

09.00

C2

09.00

B1

09.15

D1

09.15

B2

09.30

D2

09.30


Hvilken gruppe, dag og tid du skal møte kommer på mail til den enkelte. Barna vil bli ropt opp for så å gå til læringsrommet med en lærer. Foreldre kan dessverre ikke være med og må forlate skolens område under barnas førskoleopplæring. Vi kommer ikke til å ha mer enn 15 elever i hvert læringsrom som et smitteforebyggende tiltak. Det er viktig at barn og voksne følger råd om å ikke møte ved sykdom, ha god hygiene og å holde avstand på minimum 1 meter. Barna kommer tilbake til inngang A etter 1 ½ time. 

Vi gleder oss til å se deg på førskoledagen!

Til foresatte:

Til vanlig bruker det å være foreldremøte parallelt med at barna er i læringsrommene. I år vil dette bli annerledes med tanke på smittevern. Det kommer derfor til å bli lagt ut en video av årets foreldremøte på hjemmesiden, slik at dere får informasjon om skolen, oppstart og aktivitetsskolen.

Vennlig hilsen rektor og alle oss andre på Fernanda Nissen skole.

Dear first grader

We invite you and your parents to Fernanda Nissen School. This the Preschool day will be held in smal groups due to infection control. The children bring their own bottel of water and colour pencils to this day. This day you will get to meet your classmates and some of the teachers at our school. We will meet inside the entrance A (the main entrance) following this schedule:

Tuesday, 9 June

Time

Wednesday, 10 June

Time

A1

08.45

C1

08.45

A2

09.00

C2

09.00

B1

09.15

D1

09.15

B2

09.30

D2

09.30

 

You will recive an e-mail with information concerning group, day and time to meet.  

This day you will get to meet your classmates and some of the teachers at our school. We will meet inside the entrance A (the main entrance). The children will be called by their name and then follow the teacher to the classroom. Parents can not follow their children to the classroom and must leave the school while their child atend to preschool. Due to infection control the maximum number of children in the classroom is 15. The children will arrive at the main entrance after 1 ½ hour. It is strongly important that you do not meet at school if infected, follow good hygiene and keep social distance of minimum 1 meter.

We really look forward to your visit!

To parents:

Normally, we hold parent meetings in parallel with the children being in the learning rooms. This year, this will be different due to infection control. We will prepare a video of this year's parent meeting which will be posted on our website, so that you get information about the school, the start-up in August and the activity school.

Kind regards from the Principal and staff at Fernanda Nissen School

Skolestart 2020