Samarbeidslæring på 6.trinn

6C: Kull og pastellkritt

Det ble tre flotte kunstverk som nå pryder klasserommene på 6. trinn.

Bildet er stort, 300X60cm.

Elevene satt rundt arket, tegnet først med kullstift i 1 minutt, før de fikk et pastellkritt og de flyttet seg et hakk bortover. Alle tegnet på, og i hverandres tegninger. Det gikk 3 minutt mellom hver gang de flyttet seg videre. Slik holdt de på til alle elevene hadde vært rundt hele arket. Dette tok omtent en skoletime.

Dette var en aktivitet hvor både elever og lærere deltok med liv og lyst. Vi synes resultatene ble flotte!