Velkommen til skolestart 20. august!

Skolegården på FNS

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården mandag 20. august kl. 09:00. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse, og vi går deretter samlet inn i læringsrommet. Dagen avsluttes kl. 13:30. 

 2.–7. trinn ønskes velkommen i læringsrommet kl. 8:30. Dagen avsluttes kl. 13:30. 

Inngang B er for 1. trinn, 3. trinn og 5. trinn.

Inngang C er for 2. trinn og 4. trinn.

Inngang A er hovedinngang og nærmest administrasjonen.

1.-2. trinn er i 2. etasje og 3.-4. trinn er i 3. etasje.

 Morgenrutiner fra og med skolestart

Alle barn på AKS går ut kl. 08:00 hver dag. Alle som ikke går på AKS, er ute til det ringer inn. Det betyr at ingen barn, uansett klassetrinn, skal oppholde seg inne i gangene før skolestart.

 

Vi gleder oss til å treffe deg!